Czcionka:
Kontrast:
25 listopada 1991 rok
Oddział Krakowski Stowarzyszenia na Rzecz Praw Człowieka „Demokracja i Sprawiedliwość” dokonał wyboru władz

 

Oddział Krakowski Stowarzyszenia na Rzecz Praw Człowieka „Demokracja i Sprawiedliwość” dokonał wyboru władz. Przewodniczącym został Wiesław Zabłocki, zaś na członków Zarządu wybrano: Henryka Krajewskiego, Bogdana Sowę, Grażynę Skąpską i Jacka Smagowicza.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty