Czcionka:
Kontrast:
2 kwietnia 1990 rok
Odebranie „Wiadomościom Limanowskim” prawa do posługiwania się znakiem graficznym „S”

 

Delegatura Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Limanowej odebrała „Wiadomościom Limanowskim” prawo do posługiwania się znakiem graficznym „Solidarności”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty