Czcionka:
Kontrast:
1 stycznia 1991 rok
Odejście od rozliczeń w rublach transferowych na rzecz wolnodewizowych

 

Odejście od rozliczeń w rublach transferowych na rzecz wolnodewizowych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty