Czcionka:
Kontrast:
22 czerwca 1990 rok
Odrzucenie przez Sejm projektu nowelizacji ordynacji wyborczej

 

W skutek odrzucenia przez Sejm RP nowelizacji ordynacji wyborczej zostało uniemożliwione przeprowadzenie wyborów do sejmu z zastosowaniem ordynacji większościowej. Natomiast Zygmunt Kolenda ustąpił z sekretariatu konferencji, która została zwołana na 1 lipca, swoją decyzję argumentował wykroczeniem poza ustalenia i wyraźną wolę konferencji.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty