Czcionka:
Kontrast:
22 maja 1991 rok
Ogólnopolski dzień protestu NSZZ „Solidarność”

 

Ogólnopolski dzień protestu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Protestowano przeciwko patologiom w prywatyzacji, podatkom (zwłaszcza „popiwkowi”), wstecznemu opodatkowaniu wypłat z funduszu socjalnego i mieszkaniowego, polityce kadrowej (wpływowi nomenklatury), spółkom nomenklaturowym, funkcjonowaniu funduszy socjalnych i mieszkaniowych, utrudnieniom w działalności związków zawodowych, zwolnieniom grupowym, procesom demonopolizacji, komunalizacji i podziału przedsiębiorstw, kontaktom z biurami pracy, izbami skarbowymi, Najwyższej Izby Kontroli i prokuraturą oraz braku dostępu do publikatorów.

Zarząd Regionu przystąpił do opracowywania „Czarnej księgi” wypaczeń w reformie gospodarczej.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty