Czcionka:
Kontrast:
12 października 1990 rok
Ostatni dzień zgłaszania kandydatur na urząd Prezydenta RP

 

Zostały zgłoszone następujące kandydatury na Prezydenta RP: Roman Bartoszcze (prezes PSL), Jan Bartoszewski (emerytowa­ny adwokat z Radomia), Janusz Bryczkowski (przewodniczący Polskiej Partii Zielonych), Włodzimierz Cimoszewicz (przewodniczący PKLD), Janusz Korwin-Mikke (prezes Unii Polityki Realnej), Tadeusz Mazowiecki (prezes Rady Ministrów), Leszek Moczulski (przewodniczą­cy Konfederacji Polski Niepodległej), Kornel Morawiecki (przewodniczący Partii Wolności), Władysław Siła-Nowicki (prezes ChDSP), Bolesław Tejkowski (przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej - Polskie Stronnictwo Narodowe), Waldemar Trajdos (pracownik PZU w Łodzi), Sta­nisław Tymiński (przewodniczący Partii Wolnościowej w Kanadzie), Lech Wałęsa (prze­wodniczący NSZZ „Solidarność").

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty