Czcionka:
Kontrast:
25 października 1991 rok
Ostatnie posiedzenie Sejmu X kadencji

 

Ostatnie posiedzenie Sejmu X kadencji.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty