Czcionka:
Kontrast:
30 czerwca 1989 rok
Ostatni numer „Paragrafu”

 

Ukazał się ostatni – 53 numer „Paragrafu”, pisma Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty