Czcionka:
Kontrast:
11 sierpnia 1989 rok
Oświadczenie potępiające interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r.

 

Oświadczenie Senatu potępiające interwencję wojsk Układu Warszawskiego w  Czechosłowacji w 1968 r.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty