Czcionka:
Kontrast:
19 stycznia 1990 rok
„Pat ustawodawczy”

 

Rozpatrzenie senackich propozycji zmian do ustawy o zmianie Kodeksu karnego (tzw. pat ustawodawczy) oraz Kodeksu karnego wykonawczego (spór o uprawnienia Senatu; powołanie sejmowo-senackiej komisji mediacyjnej).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty