Czcionka:
Kontrast:
27 maja 1990 rok
Pierwsza tura wyborów w województwie lubelskim

 

Wybory uzupełniające do Senatu w związku ze śmiercią senatora Adama Stanowskiego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty