Czcionka:
Kontrast:
4 lipca 1989 rok
Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

 

Posiedzenie w dniach 4-5 lipca.

Mandaty zdobyli: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (173), Komitet Obywatelski „Solidarność” (161), Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (76), Stronnictwo Demokratyczne (27), Stowarzyszenie PAX (10), Unia Chrześcijańsko-Społeczna (8), Polski Związek Katolicko-Społeczny (5).

Wybrano Mikołaja Kozakiewicza ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego na marszałka oraz Teresy Dobielińskiej-Eliszewskiej ze Stronnictwa Demokratycznego, Tadeusza Fiszbacha z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Olgi Krzyżanowskiej z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego na wicemarszałków.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty