Czcionka:
Kontrast:
27 listopada 1991 rok
Pierwsze posiedzenie Senatu II kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków

 

Mandaty zdobyli: Unia Demokratyczna (21), Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność” (11), Wyborcza Akcja Katolicka (9), Porozumienie Obywatelskie Centrum (9), Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy (8), Porozumienie Ludowe (7), Kongres Liberalno-Demokratyczny (6), Konfederacja Polski Niepodległej (4), Sojusz Lewicy Demokratycznej (4), Partia Chrześcijańskich Demokratów (3),  niezależni (8). Po 1 mandacie zdobyli: Chrześcijańska Demokracja, Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku, Narodowy Komitet Wyborczy, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Mniejszość Niemiecka, Ludowe Porozumienie Wyborcze „Piast”, Regionalne Forum Wyborcze, Unia Wielkopolan, „Regionowi i Polsce”, Konfederacja Komitetów Obywatelskich. Powołanie Jana Zamoyskiego na marszałka seniora przez prezydenta. Wybór Augusta Chełkowskiego (Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”) na marszałka. Wybór Andrzeja Czapskiego (Kongres Liberalno-Demokratyczny), Alicji Grześkowiak (Porozumienie Centrum), Józefa Ślisza (Porozumienie Ludowe) na wicemarszałków.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty