Czcionka:
Kontrast:
4 lipca 1989 rok
Pierwsze posiedzenie Senatu I kadencji

W Senacie 99 mandatów zdobyli kandydaci z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność", 1 mandat zdobył kandydat niezależny. Stanisław Stomma został powołany na marszałka seniora. Wybrano Andrzeja Stelmachowskiego na marszałka oraz Zofię Kuratowską, Józefa Ślisza, Andrzeja Wielowieyskiego na wicemarszałków i Andrzeja Celińskiego, Krzysztofa Kozłowskiego, Edwarda Wende do składu Prezydium Senatu.

 

Źródło informacji: https://senat.edu.pl/, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu, opr. Rafałowicz Grażyna
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu
Na skróty