Czcionka:
Kontrast:
27 maja 1990 rok
Pierwsze wolne, demokratyczne wybory samorządowe

 

Frekwencja wynosi 42,3%. Komitety obywatelskie zdobywają 41% głosów, a kandydaci zgłoszeni przez grupy obywateli – 25%.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty