Czcionka:
Kontrast:
27 maja 1990 rok
Pierwsze wolne wybory do samorządu terytorialnego w Małopolsce

 

Odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory do samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W Krakowie na 75 członków Rady Miasta, 73 wywodziło się z Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

W innych wybranych miejscowościach wyniki wyborów wyglądały następująco (na pierwszym miejscu podano liczbę radnych z Komitetu Obywatelskiego, w nawiasie ogólną ilość radnych): Tarnów 36 (45), Nowy Sącz 29 (36), Nowy Targ 27 (28), Zakopane 27 (32), Bochnia 28 (28), Myślenice 29 (32).

W województwie nowosądeckim około 60% mandatów w samorządach lokalnych zdobyli przedstawiciele „Solidarności”, 34,5% kandydaci niezrzeszeni i 3,8% Polskie Stronnictwo Ludowe. Radnym został jeden przedstawiciel Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej.

W całym kraju przedstawiciele KO zdobyli ok. 41% mandatów.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty