Czcionka:
Kontrast:
27 października 1991 rok
Pierwsze wolne wybory parlamentarne

 

Odbyły się pierwsze wolne wybory parlamentarne w Polsce po drugiej wojnie światowej. „Solidarność” zdobyła ponad 5% głosów i wprowadziła 23 posłów z list okręgowych i 4 z listy krajowej. Do Senatu z listy „Solidarności” weszło 12 kandydatów.

Wybory przy frekwencji 43%,2 wygrała Unia Demokratyczna przed SLD i Wyborczą Akcją Katolicką.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty