Czcionka:
Kontrast:
15 lutego 1989 rok
Początek działalności FOZZ

 

Uchwalenie ustawy o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Fundusz utworzona w celu skupowania na rynku wtórnym zagranicznych długów PRL. Na początku lat 90. kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazuje liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu FOZZ. Inspektor NIK Michał Falzmann odkrywa, że pod szyldem funduszu funkcjonuje „pralnia brudnych pieniędzy” – co określono nazwą afery FOZZ. Według biegłych w latach 1989-1990 państwo polskie staciło w tej aferze 354 mln nowych zł.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty