Czcionka:
Kontrast:
26 lipca 1990 rok
Początek finansowania zadań na rzecz Polonii i Polaków za granicą

 

Uchwała Prezydium Senatu o zleceniu zadań oraz o dotacji z budżetu Kancelarii Senatu dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty