Czcionka:
Kontrast:
22 grudnia 1990 rok
Początek negocjacji Komisji Wspólnot Europejskich z rządem polskim

 

Negocjacje dotyczyły przyszłego układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty