Czcionka:
Kontrast:
31 stycznia 1989 rok
Początek reformy systemu bankowego

 

Uchwalenie ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim. Początek reformy systemu bankowego. Narodowy Bank Polski staje się centralnym bankiem. Wyodrębniono 9 regionalnych banków komercyjnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty