Czcionka:
Kontrast:
21 lipca 1991 rok
Początek reformy systemu podatkowego

 

Uchwalenie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty