Czcionka:
Kontrast:
10 czerwca 1991 rok
Początek sporu z Sejmem

 

Wniosek prezydenta do Sejmu o ponowne rozpatrzenie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP (tzw. weto).

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty