Czcionka:
Kontrast:
5 września 1990 rok
Podjęcie decyzji o odebraniu „Gazecie Wyborczej” znaku „S”

 

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podjęła decyzję o odebraniu „Gazecie Wyborczej” znaku „Solidarności”. Lech Wałęsa pisał w oświadczeniu wydanym dzień później: „Kończy się walka pod jednym sztandarem. I choć wszyscy spod niego wyszliśmy, to jednak prawo do niego ma tylko NSZZ.”

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty