Czcionka:
Kontrast:
27 sierpnia 1990 rok
Podjęcie uchwały przez prezydium ZRM NSZZ „S”

 

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podjęło następującą uchwałę: „Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” wyraża protest przeciwko próbom desperacji wyników pracy Wojewódzkich Komisji Kwalifikacyjnych w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie przez CKW w Warszawie.

Prezydium stwierdza, że zasady oceny byłych funkcjonariuszy byłej SB były znane Prezydium i nie wykraczały poza ramy ustaw policyjnych i rozporządzenia RM nr 60 z dnia 21 maja 1990 r.

Prezydium uważa, że powtórna weryfikacja byłych funkcjonariuszy byłej SB byłaby pracą bezsensowną i niewiarygodną.

Dalszy udział w pracach przedstawicieli Związku – w tych komisjach pozostawiamy do ich osobistego uznania.”

W ślad za tą decyzją rezygnację z prac w komisjach złożyli m.in. Wacław Niemirski i Jerzy Orzeł.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty