Czcionka:
Kontrast:
17 kwietnia 1989 rok
Ponowne zarejestrowanie NSZZ „Solidarność”

 

Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty