Czcionka:
Kontrast:
22 września 1990 rok
Poparcie kandydatury Lecha Wałęsy na urząd Prezydenta RP przez komitety obywatelskie

 

Podczas zebrania komisji programowej Konferencji Komitetów Obywatelskich w związku z dużym poparciem ze strony komitetów dla kandydatury Lecha Wałęsy na urząd Prezydenta RP ustalono, by komitety obywatelskie i ich struktury wojewódzkie zgłaszały gotowość współtworzenia krajowego komitetu wyborczego. Ma to na celu zjednoczyć siły polityczne na rzecz zwycięstwa Lecha Wałęsy.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty