Czcionka:
Kontrast:
21 kwietnia 1991 rok
Porozumienie w kwestii redukcji polskiego zadłużenia

 

Porozumienie z Klubem Paryskim w sprawie dwuetapowej redukcji polskiego zadłużenia o 50%.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty