Czcionka:
Kontrast:
16 października 1991 rok
Porozumienie w sprawie dofinansowania organizacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

 

Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania przez Niemcy 500 mln marek na rzecz fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w celu udzielenia pomocy Polakom m.in. więzionym w obozach, wywiezionym na przymusowe roboty do Niemiec w czasie II wojny światowej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty