Czcionka:
Kontrast:
30 marca 1989 rok
Porozumienie w sprawie liczby senatorów i zasad głosowania do Senatu

 

Porozumienie w sprawie liczby senatorów z poszczególnych województw oraz zasad głosowania do Senatu - wybór większością bezwzględną po 2 senatorów w 47 województwach, a po 3 w województwach warszawskim i katowickim.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty