Czcionka:
Kontrast:
8 marca 1989 rok
Porozumienie w sprawie wyborów do Sejmu

 

Porozumienie w sprawie wyborów do Sejmu. Utworzono zasadę okręgów wielomandatowych - od 2 do 5 mandatów w 108 okręgach w zależności od liczby mieszkańców. Utworzono krajową listę wyborczą tylko z kandydatami strony koalicyjno-rządowej.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty