Czcionka:
Kontrast:
8 marca 1990 rok
Porozumienie wyborcze pomiędzy ZRM NSZZ „Solidarność”, a KO „S” w Tarnowie

 

W Tarnowie zawarto porozumienie wyborcze pomiędzy Zarządem Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a Komitetem Obywatelskim „Solidarność” w Tarnowie. Uzgodniono zasady współpracy i wyłaniania kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Na szefa sztabu powołano Antoniego Bahra, a na wiceprzewodniczącego Andrzeja Olejnika i Antoniego Ziębę.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty