Czcionka:
Kontrast:
24 marca 1990 rok
Posiedzenie Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem w celu wybrania zarządu

 

Na posiedzeniu Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem wybrano zarząd. Prezesem został Jerzy Zacharko, szef delegatury „Solidarność” w Zakopanem. Przewodniczącą Rady Fundacji wybrano Zofię Kuratowską.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty