Czcionka:
Kontrast:
24 czerwca 1990 rok
Posiedzenie KO opuszczają zwolennicy Tadeusza Mazowieckiego

 

Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. Komitet opuszcza grupa zwolenników premiera Tadeusza Mazowieckiego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty