Czcionka:
Kontrast:
31 marca 1990 rok
Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego

 

Odbyło się pierwsze pod przewodnictwem Zdzisława Najdera posiedzenie Komite­tu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność", na którym obecny był Lech Wałęsa wraz z  pre­mierem Mazowieckim. W tym dniu odbył się także Zjazd Założycielski Chrześcijańskiej Partii Pracy.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty