Czcionka:
Kontrast:
1 lutego 1990 rok
Posiedzenie ZRM NSZZ „S”

 

Odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Zarząd przyjął „Deklarację Polityczną Solidarności”. Po posiedzeniu ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z ks. Józefem Tischnerem, Adolfem Chojnackim, Tadeuszem Zaleskim-Isakowiczem, T. Gadaczem i A. Fryźlewiczem poświęcili pomieszczenia biurowe ZRM NSZZ „S”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty