Czcionka:
Kontrast:
1 czerwca 1990 rok
Posiedzenie robocze Krajowej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Projektowania w Krakowie

 

W krakowskim „Biprostalu” odbyło się posiedzenie robocze Krajowej Komisji Koordynacyjnej Jednostek Projektowania. W celu poprawienia sytuacji proponowano sfinansowanie przekwalifikowania projektantów na specjalistów wyceny prywatyzowanego majątku oraz podwyższenia o 100% podatku od drugiego etatu.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty