Czcionka:
Kontrast:
8 listopada 1991 rok
Powierzenie Bronisławowi Geremkowi misji tworzenia rządu

 

Powierzenie Bronisławowi Geremkowi misji tworzenia rządu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty