Czcionka:
Kontrast:
7 kwietnia 1989 rok
Powierzenie Komitetowi Obywatelskiemu organizacji kampanii wyborczej „Solidarności”

 

Powierzenie Komitetowi Obywatelskiemu organizacji kampanii wyborczej „Solidarności”.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty