Czcionka:
Kontrast:
27 kwietnia 1990 rok
Powołanie Funduszu Pomocy Bezrobotnym „Solidarność”

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” powołał do życia Fundusz Pomocy Bezrobotnym „Solidarność”.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty