Czcionka:
Kontrast:
4 stycznia 1991 rok
Powołanie Jana Krzysztofa Bieleckiego na premiera

 

Na wniosek prezydenta Jan Krzysztof Bielicki zostaje nowym szefem rządu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty