Czcionka:
Kontrast:
1 września 1989 rok
Powołanie Kancelarii Senatu

 

Powołanie Kancelarii Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty