Czcionka:
Kontrast:
7 marca 1990 rok
Powołanie delegatury ZRM NSZZ „S” w Jaśle

 

Po wielu wątpliwościach dotyczących decyzji z 30 stycznia i 14 lutego, na zebraniu przewodniczących KZ z rejonu jasielskiego z udziałem członka prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Andrzeja Olejnika, prawomocnie powołano delegaturę ZRM w Jaśle. Przewodniczącym Delegatury został wybrany Andrzej Kulig z KZ Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat Erg”. W skład prezydium delegatury weszli: Maria Mazur, Janusz Miśkowicz, Ewa Buba, Karol Głowa, Wojciech Kawa, Stanisław Homlak, Marian Gancarz i Julian Wojdyła.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty