Czcionka:
Kontrast:
7 lipca 1989 rok
Powołanie prezydium KZ NSZZ „S”

 

Komisja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Krakowskich Zakładów Armatur „Armatura” w Krakowie, na wniosek przewodniczącego Jana Blicharza, powołała prezydium Komisji Zakładowej w składzie: Krystyna Pazdur, Kazimierz Chrząszcz, Artur Podgórski, Dorota Kozik i Józef Jurek.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty