Czcionka:
Kontrast:
29 kwietnia 1989 rok
Powołanie prezydium przez KKW NSZZ „Solidarność”

 

Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” powołała prezydium, w jego skład weszli: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Lech Kaczyński, Bogdan Lis, Jacek Merkel, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Alojzy Pietrzyk, Antoni Tokarczuk i Henryk Wujec.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty