Czcionka:
Kontrast:
19 lipca 1991 rok
Powołanie programowej koalicji sił postsolidarnościowych

 

Mieczysław Gil - przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego organizuje spotkanie, które ma na celu powołanie programowej koalicji sił postsolidarnościowych. Udział w nim wzięli między innymi przedstawiciele Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Solidarność”, Porozumienia Centrum, Krajowego Komitetu Obywatelskiego, Partii Chrześcijańskich Demokratów i Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty