Czcionka:
Kontrast:
23 grudnia 1991 rok
Powołanie rządu Jana Olszewskiego

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów przedstawiony po porozumieniu z Prezydentem powołuje centroprawicowy rząd Jana Olszewskiego. W jego skład wchodzą:

 

- Artur Balazs - minister - członek Rady Ministrów

- Zbigniew Dyka - minister sprawiedliwości

- Jerzy Eysymontt - minister - kierownik Centralnego Urzędu Planowania

- Adam Glapiński - minister współpracy gospodarczej z zagranicą

- Gabriel Jankowski - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej

- Stefan Kozłowski - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

- Jerzy Kropiwnicki - minister pracy i polityki socjalnej

- Karol Lutkowski - minister finansów

- Antoni Macierewicz - minister spraw wewnętrznych

- Marian Miśkiewicz - minister zdrowia i opieki społecznej

- Jan Parys - minister obrony narodowej

- Andrzej Siciński - minister kultury i sztuki

- Krzysztof Skubiszewski - minister spraw zagranicznych

- Andrzej Stelmachowski - minister edukacji narodowej

- Ewaryst Waligórski - minister transportu i gospodarki morskiej

- Wojciech Włodarczyk - minister - szef Urzędu Rady Ministrów

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014; Uchwała Sejmu RP z dnia 23 grudnia 1991r. w sprawie powołania Rady Ministrów, [w:] MP 1992 nr 1 poz. 1
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty