Czcionka:
Kontrast:
22 sierpnia 1990 rok
Powołanie sądów apelacyjnych

 

Powołanie pierwszych sądów apelacyjnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty