Czcionka:
Kontrast:
12 stycznia 1991 rok
Powołanie tzw. rządu fachowców

 

Powołanie rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Uchwalenie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzono m.in. podatek od nieruchomości, środków transportu i opłat lokalnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty