Czcionka:
Kontrast:
1 października 1990 rok
Powołano Komitet Organizacyjny NSZZ „S” Pracowników Urzędu Miasta Krakowa

 

Powołano Komitet Organizacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pracowników Urzędu Miasta Krakowa. W piśmie skierowanym do władz miasta napisano: wstydzimy, się niezawinionej przez nas niemocy, za którą mieszkańców miasta niezmiernie przepraszamy, nie mogąc im pomóc.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty